OFERTA
Rekomendacje >> DOGOTERAPIA ]

Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona firm wspierających działalność Fundacji dogoterapii „Ama Canem", która stawia sobie za cel upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji, wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych. Ponadto Fundacja prowadzi działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne, a także edukuje swoich podopiecznych jak kształtować właściwe relacje między człowiekiem a zwierzęciem.

„Ama Canem" działa w wielu placówkach na terenie całego kraju, docierając do osób różnymi rodzajami schorzeń (autyzm, mutyzm, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, ADHD, upośledzenia umysłowe, zaburzenia słuchu i mowy oraz wiele innych).

Dla dzieci z przedszkoli, szkół i świetlic prowadzone są cykliczne spotkania w ramach socjoterapii i zajęć dydaktycznych dotyczących relacji człowiek-pies.
Obecnie w ramach Fundacji działa 40 wolontariuszy oraz około 30 wyszkolonych psich terapeutów.

dogoterapia

Rekomendacja dogoterapia

dogoterapia propac

grupowe
dogoterapia1 dogoterapia2
dogoterapia3 dogoterapia4
dogoterapia6

dogoterapia5

dogoterapia7 dogoterapia8
dogoterapia9 dogoterapia10
dogoterapia11 dogoterapia12
dogoterapia13 psy z fundacji